Opis oferty

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas wyróżnia się, na tle innych kredytów tego typu, możliwością skorzystania z karencji w spłacie zobowiązania. Dodatkowo wielkim atutem oferty jest możliwość zdecydowania o ratach malejących lub równych. Bank oferuje także szeroką ofertę ubezpieczeń, które związane są z kredytami hipotecznymi. Maksymalna wartość zadłużenia zależy od wartości nieruchomości oraz wkładu własnego, przedstawionego przez kredytobiorcę. Warunkiem uzyskania zgody kredytowej jest posiadanie rachunku osobistego w BNP Paribas, wymagana jest także zdolność kredytowa oraz dobra historia wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Parametry oferty

Oprocentowanie
2,06%
Prowizja
0,00%
Kwota kredytu
od 50.000 do 150.000 PLN
Okres spłaty
od 1 do 30 l.

Parametry kredytu

RRSO
2,08%
Kwota kredytu
200.000 PLN
Okres spłaty
25 l.
Całkowita kwota do spłaty
256.068,88 PLN
Rata już od

854 PLN

-
Sprawdź za darmo

Plusy

  • Bank umożliwia karencję spłaty
  • Elastyczny okres kredytowania zadłużenia
  • Klient może część kredytu przeznaczyć na inny cel

Minusy

  • Bank wymaga by klient posiadał otwarty rachunek osobisty w tym banku
  • Konieczność wykupienia polisy pomostowej

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,70%, przy następujących założe­niach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330 000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,50% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 12.12.2019 r. oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawo­mocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 154 188,36 zł, w tym: prowizja za udziele­nie kredytu 0,00 zł, odsetki 130 750,76 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1 619,52 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 18 499,08 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 414 188,36 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach po 1 519,93 zł (w pierwszych 5 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1 304,31 zł (po prawo­mocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 12 grudnia 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Powyższe wyliczenia raty miesięcznej oraz parametry oferty mogą się różnić od ostatecznej decyzji oraz aktualnej oferty banku. Tym samym, powyższe oferty nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).