Umowa kredytowa


Umowa jest dokumentem, który zawiera w sobie wszystkie informacje na temat zobowiązania, którego się podejmujesz. Dlatego tak ważnym jest by przed jej podpisaniem dokładnie ją przeczytać. Złożenie podpisu na dokumentach przygotowanych przez pracownika banku, oznacza, że zarówno Klient jak i instytucja zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w dokumentach. Może to mieć wpływ zarówno na wypłatę gotówki jak i cały okres kredytowania.

Jakie treści znajdują się w umowie? Przede wszystkim podane są dane kredytobiorcy oraz kredytodawcy, widnieje pełna kwota udostępniona usługobiorcy oraz suma jaką kredytobiorca zwróci na konto banku w tym oprocentowanie oraz pozostałe opłaty (marża, prowizja, opłata przygotowawcza), warunki dotyczące miesięcznych rat i okresu w jakim kredyt należy spłacić. Dodatkowo mogą pojawić się informacje o ubezpieczeniu lub innych usługach związanych z kredytem. W umowie wyznaczone są także konsekwencje wiążące się z opóźnieniami w spłacie oraz warunki zerwania umowy lub wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Ustalone są także terminy wypłaty gotówki oraz harmonogram spłaty, dzięki czemu z łatwością zaplanujesz swój budżet w taki sposób by spłata raty nie stanowiła dla Ciebie zbyt dużego obciążenia. To szczególnie istotne gdy posiadasz więcej niż jedno zobowiązanie i starasz się by terminy spłat nie były rozłożone w całym miesiącu.

Masz wątpliwości związane z poszczególnymi podpunktami umowy? Nigdy nie decyduj się na podpisanie dokumentów jeżeli nie wyjaśnisz wszystkich nieścisłości. Nie obawiaj się zadawać pytania pracownikom banku, w wielu przypadkach umowy skonstruowane są bardzo niezrozumiale, z pomocą fachowych określeń, których nie musisz znać. Przedstawiciel instytucji ma obowiązek udzielić Ci wszystkich informacji, szczególnie jeżeli mają one istotny wpływ na przebieg całego zobowiązania.

Zobacz także:  Co zrobić gdy masz problem ze spłatą zobowiązania?

Komentarze zostały wyłączone.