Hipoteka – co to jest i na czym polega?


Każdy z nas doskonale wie, że hipoteka ściśle wiąże się ze zobowiązaniem kredytowym, jakie zaciąga się w celu nabycia nieruchomości. Niewielu kredytobiorców zgłębia ten temat bardziej szczegółowo. Jeśli planujesz współpracę z bankiem, sprawdź, co to jest hipoteka, kiedy jest ustanawiana na mieszkaniu, jakie warunki w tym celu stawia bank? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Co to jest i jak działa hipoteka?

Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, powinieneś dowiedzieć się więcej, czym jest hipoteka. Co to właściwie jest i jaki związek ma z nią zdolność kredytowa. Hipoteka nakładana jest na konkretne mieszkanie bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Jest to uprawnienie ograniczone prawem rzeczowym, przysługujące wierzycielowi hipotecznemu. Zabezpiecza ona wierzytelności, które posiada wobec niego właściciel nieruchomości. Co to właściwie oznacza w praktyce? Hipoteka na mieszkanie daje gwarancje, że w razie zadłużenia dłużnika hipotecznego czy zaprzestania regulowania przez niego należności, wierzyciel ma prawo sprzedać daną nieruchomość, aby odzyskać pieniądze.

Warto również podjąć temat zastaw a hipoteka. Definicja jasno potwierdza kluczowe różnice pomiędzy tymi pojęciami. Hipoteka może być ustanowiona tylko na nieruchomości, zaś zastaw może dotyczyć każdej rzeczy ruchomej.

WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY – JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O KREDYT NA MIESZKANIE?

Jak wygląda ustanowienie hipoteki na nieruchomości? Wniosek

Najczęściej stosowana jest hipoteka umowna, która polega na odpowiednim wpisie do księgi wieczystej danego mieszkania. Zgodę na taki wpis muszą wyrazić dwie strony, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Samo ustanowienie hipoteki przebiega w jednolitym procesie i ma najczęściej zastosowanie w ramach zaciąganego w danym banku kredytu hipotecznego. Takie same zasady ustanawiania hipoteki stosują wszystkie banki, które oferują tego rodzaju zobowiązania, w tym Santander. Hipoteka zostaje ustanowiona poprzez wniosek, a ten może być sporządzony na podstawie pisemnej umowy kredytowej oraz aktu notarialnego, który potwierdza własność nieruchomości. Wniosek wysyłany jest do sądu i to on odpowiada za naniesienie właściwego wpisu do hipoteki.

Zobacz także:  Jak zdobyć maksymalnie wysoki kredyt?

Każda instytucja bankowa musi uwzględniać we wniosku o wpis do hipoteki konkretne informacje, również Alior Bank. Hipoteka zostanie ustanowiona, jeśli wniosek do sądu zawiera dane o rodzaju hipoteki, wysokości hipoteki, czasie spłaty zobowiązania, wysokości oprocentowania zobowiązania. Co więcej, ważny jest także powód, dla którego zostanie ustanowiona hipoteka.

Jeśli chcesz przekonać się, jakie warunki ustanawiania hipoteki stosuje dany bank, w wyszukiwarkę można wpisać hasło typu „ING hipoteka” albo „mBank hipoteka”.

Warto sprawdzić: JAK ZDOBYĆ BEZPIECZNY KREDYT? W JAKIM BANKU OTRZYMASZ BEZPIECZNY KREDYT?

Hipoteka umowna i przymusowa – rodzaje hipotek

Chociaż najczęściej stosowana jest hipoteka umowna, czyli taka, na którą zgodę wyrażają dwie strony, to występuje jeszcze kilka innych rodzajów hipotek. Jednym z ważniejszych zagadnień jest hipoteka przymusowa a licytacja komornicza. Ta ustanawiana może być bez zgody dłużnika, aby zabezpieczyć interesy wierzyciela. Licytacja komornicza jest zaś środkiem egzekucyjnym, którego celem jest sprzedaż nieruchomości, aby uzyskać środki na spłatę zobowiązania.

Według przepisów polskiego prawa, stosowana może być również hipoteka łączna, czyli taka, która ustanawiana jest w ramach jednego zobowiązania na więcej niż jednej nieruchomości. Do takich sytuacji może dochodzić, kiedy wartość tylko jednej nieruchomości nie jest wystarczająca, aby zabezpieczyć interesy wierzyciela.

Zastosowania nie ma już za to hipoteka kaucyjna ani hipoteka umowna kaucyjna, która możliwa byłaby w sytuacji, gdy nie można określić konkretnej wartości wierzytelności. W Polsce nie ma zastosowania również odwrócona hipoteka, traktowana jako usługa finansowa. Zgodnie z nią wypłacana jest tzw. emerytura hipoteczna, za to po śmierci właściciela mieszkania, nieruchomość przechodzi „w ręce” podmiotu, który ją wypłaca.

Kredyt hipoteczny a hipoteka – najważniejsze informacje

Hipoteka na dom jest obowiązkowa, jeśli na nieruchomość zaciągany jest kredyt hipoteczny. Instytucje bankowe właśnie w ten sposób dokonują dodatkowego zabezpieczenia. Ryzyko ewentualnej niewypłacalności kredytobiorcy zostaje zminimalizowane, ponieważ bank w razie nieregularnej spłaty może sprzedać nieruchomość, aby odzyskać środki.

Zobacz także:  Scoring kredytowy

Jeśli kredyt hipoteczny zostaje spłacany w terminie, bank nie ma prawa skorzystać z egzekucji hipotecznej, a w momencie całkowitej spłaty zobowiązania hipoteka zostaje zniesiona. Problem zaczyna się wtedy. Gdy kredytobiorca przestaje płacić miesięczne raty. Bank może wtedy sprzedać mieszkanie czy dom, aby zabezpieczyć własny interes.

RODZAJE KREDYTÓW – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KLIENTÓW BANKÓW

Sprzedaż mieszkania z hipoteką

Czy można sprzedać nieruchomość, na której ciąży wpis do hipoteki? Oczywiście, że tak. Księgi wieczyste i hipoteka przewidują w tym zakresie różne rozwiązania, natomiast dla banków najczęściej akceptowalny jest jeden. W ramach sprzedaży właściciel mieszkania uzyskuje środki pieniężne. W pierwszej kolejności należy więc uregulować wszelkie należności wobec banku, dzięki czemu wpis do hipoteki zostaje zniesiony. Hipoteka w pierwotnej postaci mogłaby zostać nadal ustanowiona, ale taki zabieg musiałby się wiązać z przepisaniem zobowiązania kredytowego na nowego właściciela nieruchomości.

Sprawdź także: 

NA CZYM POLEGA KREDYT ODNAWIALNY? W JAKIM BANKU STARAĆ SIĘ O KREDYT ODNAWIALNY?

DO CZEGO SŁUŻY I NA CZYM POLEGA PROMESA KREDYTOWA?

Komentarze zostały wyłączone.